Header image header image 2  
     

DVD รายงานพิเศษ


product image 1
การออกแบบรถยนต์ให้เพรียวลม
ข้อมูลเพิ่มเติม>

product image 2
การลงสีเคลือบเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ข้อมูลเพิ่มเติม>

product image 2
แนวโน้มใหม่ของวัสดุก่อสร้าง
ข้อมูลเพิ่มเติม>


 
 
  โลหะผสมสังกะสี+เหล็กชุบร้อน คืออะไร    
       
 

โลหะผสมสังกะสี+เหล็กชุบร้อนหมายถึงการผ่านกระบวนการชุบด้วยความร้อน
กลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่เกิดจากการนำเอาเหล็กรีดเย็นชุบด้วยสังกะสี+
เหล็ก คลายความร้อนซ้ำหลายครั้ง แม้จะมีเหล็กชุบสังกะสีร้อน
(GI หรือ GP) หรือกระทั่งมีมาตรฐาน JIS G3302 ก็ตาม
แต่ลักษณะภายนอกและการผลิตแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

   
       

ลหะผสมสังกะสี+เหล็กชุบร้อนจะมีชั้นเคลือบ 2 ชั้น ได้แก่ขนาด 45/45 g/m². และ 60/60 g/m².