Header image header image 2  
 

มาตรฐาน JIS (JIS G3302):

  • มาตรฐานโลหะผสมแผ่นเหล็กชุบสังกะสีร้อนและเหล็กม้วนของญี่ปุ่น
มาตรฐาน JFS (JFS A3011):
  • มาตรฐานโลหะผสมแผ่นเหล็กชุบสังกะสีร้อนและเหล็กม้วนสำหรับรถยนต์ของเอเชีย
มาตรฐาน ASTM (ASTM A653):
  • มาตรฐานโลหะผสมแผ่นเหล็กชุบสังกะสีร้อนและเหล็กม้วนสำหรับรถยนต์ของสหรัฐฯ
 
 
 DVD รายงานพิเศษ 
product image 1
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพสินค้า
ข้อมูลเพิ่มเติม >

product image 2
วิธีการแก้ไขตามความประสงค์ของลูกค้า
ข้อมูลเพิ่มเติม >