Header image header image 2  
         

ขั้นตอนการดำเนินการใบสั่งซื้อสินค้า

บริษัทอี้เฉิง จำกัด มีความเชี่ยวชาญผลิตสินค้าตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ
ทั้งการแบ่งหีบห่อเป็นเส้น
และการจัดแบ่งเกรด บริษัทฯผลิตวัสดุเหล็กเหล่านี้ตามคำสั่งของลูกค้า
เพื่อให้ลูกค้าสามารถประหยัดลดการทำให้เกิดเศษเหล็กเสียให้น้อยลง
ขณะเดียวกันก็เป็นการเสริมความคล่องตัวในการผลิตด้วย

 
หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใด ๆ ต่อการส่งมอบสินค้าของบริษัทฯ
กรุณาติดต่อกับบริษัทฯได้ทุกเมื่อ
บริษัทฯยินดีให้บริการเสนอราคาแก่ลูกค้าตลอดเวลา
และให้บริการตามความประสงค์ของลูกค้า
 


DVD รายงานพิเศษ

 
product image 1
ภาษิตเตือนใจของรองกรรมการผู้จัดการทั่วไป
ข้อมูลเพิ่มเติม >

product image 2
ขั้นตอนการผลิตประสิทธิภาพสูง
ข้อมูลเพิ่มเติม >