Header image header image 2  
DVD รายงานพิเศษ


 
product image 1
การบริหารธุรกิจโดยยึดหลัก
“ลูกค้าเป็นที่หนึ่ง”
ข้อมูลเพิ่มเติม >

product image 2
การผลิตโดยเทคโนโลยี่มืออาชีพ
ข้อมูลเพิ่มเติม >

 
 
 
 
ในยุคอีเลคทรอนิคส์ที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือด
บริษัทฯไม่เพียงแต่จะต้องมีความพยายามและความอดทนเท่านั้น
แต่ที่สำคัญยิ่งกว่านี้ก็คือเมื่อต้องเผชิญกับการท้าทาย
จะต้องมุมานะพยายามอย่างไม่หยุดยั้งให้ตนเองเติบโตต่อไป
พลังของการปรับปรุงอย่างไม่ขาดสายนี้
เป็นสปิริตที่บริษัทอี้เฉิงยึดมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด