Header image header image 2
     


DVD รายงานพิเศษ


 
product image 1
การบริหารธุรกิจโดยยึดหลัก
“ลูกค้าเป็นที่หนึ่ง”
ข้อมูลเพิ่มเติม >

product image 2
การผลิตโดยเทคโนโลยี่มืออาชีพ
ข้อมูลเพิ่มเติม >

 
 
 
  หงส์คะนองสะยายปีกโผบิน
 

องค์กรหรือบริษัทที่ประกอบขึ้นจากการรวมตัวกันของมนุษย์ จะมีลักษณะคล้าย ๆ กัน
วัฒนธรรมของบริษัทจะเป็นปัจจัยกำหนดคุณภาพของสินค้าว่าดีหรือไม่ บริษัทอี้เฉิง
ยึดแนวความคิดเพื่อลูกค้าเป็นหลัก โดยมีโลโก้ “หงส์ร่ายรำท่ามกลางเปลวเพลิง”
เป็นสัญญลักษณ์ของบริษัท หมายถึงสปิริตที่จะพัฒนาตนเองให้เติบใหญ่ไม่ขาดสาย
และพร้อมจะเผชิญหน้ากับการท้าทายทั้งมวล

 
(หมายเหตุ : ในภาพการสะยายหางของหงส์ เป็นสัญญลักษณ์แสดงให้เห็นถึง
การผลิตเหล็กม้วนที่แยกออกมาเป็นเส้น ของบริษัทฯ)