Header image header image 2  
   


DVD รายงานพิเศษ


 
product image 1
การบริหารธุรกิจโดยยึดหลัก
“ลูกค้าเป็นที่หนึ่ง”
ข้อมูลเพิ่มเติม >

product image 2
การผลิตโดยเทคโนโลยี่มืออาชีพ
ข้อมูลเพิ่มเติม >

 
 
 
 
สัญญลักษณ์ของสปิริตไม่เพียงแต่เป็นตัวแทนของบริษัทอี้เฉิงเท่านั้น
หากยังมีความหมายที่สำคัญอื่น
ๆ อีกมากมาย สัญญลักษณ์นี้เป็นตัวแทนเครื่องหมายการค้า
และมีการออกแบบทางศิลปะอย่างประณีต
เสริมความงามให้แก่สิ่งปลูกสร้างจำนวนมากในโรงงานของบริษัทฯ
 
 
กำแพงด้านนอกประตูทางเข้า  ทางเข้าบริษัท
生產原料測試
生產原料測試
 
 
ประตูหน้าโรงงาน
พื้นที่ว่างภายในโรงงาน
 

生產原料測試

生產原料測試