Header image
product image 1
product image 1
product image 1
product image 1
product image 1
กระแสโลก
     
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดคาร์บอนไดออกไซด์
 
บริษัทฯได้พยายามลดขั้นตอนกระบวนการผลิตพื่อลดต้นทุน
โดยมีการวงแผนการเส้นทางขนส่งล่วงหน้าเพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น
อาศัยกระบวนการการผลิตที่ไม่ต้องผ่านการชำระล้างด้วยกรด
และใช้การหีบห่อที่กระทัดรัดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การดำเนินการเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะสามารถเสริมศักยภาพความสามารถในการแข่งขันได้เท่านั้น
หากยังเป็นภาระความรับผิดชอบที่บริษัทควรแบกรับด้
 
ประเด็นร้อนในปัจจุบันก็คือความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เหตุผลก็คือ
มันไม่ใช่เป็นเพียงคำขู่ลมๆแล้งๆที่จะทำให้ผู้คนตื่นตระหนกเท่านั้น
แต่มันเป็นวิกฤตรุนแรงที่มนุษยชาติต้องเผชิญกับมันในศตวรรษที่ 21
และมันเป็นความจริงที่ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับมัน
 
สหภาพยุโรป (EU)
ได้ประกาศคำสั่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าและอิเลคทรอนิค
ส์ 3 ประการสำคัญมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2006 ได้แก่
คำสั่งเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้แล้ว(WEEE)
การจำกัดการใช้สารที่เป็นอันตรายในเครื่องใช้ไฟฟ้า (ROHS)
และคำสั่งเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ที่สิ้นเปลืองพลังงานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (EUP)
บริษัทฯเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์โลหะที่ไม่มีส่วนผสมของโครเมี่ยม hexavalent ให้แก่ 3
อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่ อุตสาหกรรมรถยนต์
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและภาคการก่อสร้าง
กระบวนการผลิตโลหะผสมสังกะสี+เหล็กชุบร้อน GA ซึ่งสามารถรีไซเคิลใช้งานได้อีก
โดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะใด ๆ ที่จะก่ออันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯจะให้บริการจำหน่ายวัสดุโลหะที่มีคุณภาพและราคาถูก
สามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดีพร้อม ๆ
ไปกับร่วมกันดำเนินการปกป้องโลกใบนี้ของเรา