Header image
product image 1
product image 1
product image 1
product image 1
product image 1
กระบวนการชะล้างไร้กรด
     
นอกจากต้นทุนและผลกำไรแล้ว
ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาต่างต้องเผชิญกับปัญหาการก่อให้เกิดมลภาวะทุกชนิ
ดเช่นเดียวกัน สิ่งแวดล้อมของโลกที่ถูกทำลายลงมิใช่ว่าจะไม่มีทางแก้ไขได้ กล่าวง่าย ๆ ก็คือ
การอาศัยเทคโนโลยี่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
มนุษย์สามารถเริ่มลงมือกอบกู้ความหายนะที่สิ่งแวดล้อมของโลกกำลังถูกทำลายได้
ประเทศพัฒนาแล้วจะต้องจับมือร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนา
สร้างหลักประกันให้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ มิให้นำมาซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อม
เมื่อมนุษย์ก้าวสู่ศตรวรรษที่ 21
ความสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการศึกษาจะมุ่งไปที่วิธีการสำคัญ 2
ประการในการป้องกันมลภาวะ มนุษย์จะต้องไม่นั่งเฉยเอาแต่พูดอย่างเดียว
แต่ต้องทำอย่างจริงจัง
มิเช่นนั้น มลภาวะก็จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บ่อนทำลายชีวิตของโลกอย่างร้ายแรง
บริษัทฯตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้ผลิตโลหะผสม GA ชนิดชุบร้อน
มาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯเป็นต้นมา สามารถลดขั้นตอนการชะล้างด้วยกรดก่อนการลงสี
ซึ่งเป็นทั้งการลดต้นทุนและเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย